Az energetikai tanúsítványra vonatkozó szabályok változása

dr. Horpácsi Zsanett

Korábbi cikkünkben [link] már foglalkoztunk azzal, hogy milyen esetekben szükséges energetikai tanúsítvány készítése, azt ki készítheti el és hol tudják ellenőrizni annak meglétét.

Az épületek energetikai tanúsításáról szóló jogszabály nagyobb mértékű módosításának elfogadása kapcsán több olyan visszajelzés érkezett hozzánk is, mely szerint energetikai tanúsítvány készítése nem lesz kötelező vagy az csak szűkebb körben lesz szükséges. Ez sajnos önmagában nem fedi a valóságot és jelentős tévedéseknek lehet alapja.

Mindezekre tekintettel összefoglaltuk melyek a jogszabálymódosítás főbb változtatásai:

Fentiek alapján jól látható, hogy téves az az elgondolás, mely szerint az eddigi kötelező körökben már nem vagy csak szűkebb körben kell energetikai tanúsítványt készíttetni. Az ahhoz kapcsolódó adminisztráció részben leegyszerűsödik, azonban a bérbeadók/eladók már a bérbeadás/eladás elhatározásakor kénytelenek lesznek megrendelni a tanúsítvány elkészítését annak érdekében, hogy a hirdetést a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudják elkészíteni, ez számos esetben megkönnyítheti a bérlők/vevők döntését és egyszerűsítheti a szerződéskötés előkészítését is.

A módosított jogszabályi rendelkezések 2023. november 1. napjától hatályosak, így az aznapi vagy azt követő ügyletekre alkalmazandóak.