Jognyilatkozat

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Horpácsi Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Székhelye: 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 20/A.

Adószáma: 19343871-2-13

A tárhelyszolgáltató adatai: DotRoll Kft. székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; elektronikus elérhetősége: support@dotroll.hu; telefonos elérhetősége: +36 1 / 432 3232

A honlapon található valamennyi információ és bejegyzés tájékoztatásul szolgál és nem minősül jogi tanácsadásnak, továbbá ezen információk átadása nem hoz létre a Horpácsi Ügyvédi Iroda és a honlap látogatója között ügyvéd-ügyfél jogviszonyt. A Horpácsi Ügyvédi Iroda kizárja a felelősségét a honlapon megjelent információk felhasználásából eredő kárért.

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a Horpácsi Ügyvédi Iroda, ezért a tartalmak más platformon történő megjelenítése – ide nem értve a honlap vagy bármely bejegyzés teljes terjedelemben linkeléssel, illetve ajánlással történő megosztását – csak a Horpácsi Ügyvédi Iroda írásos engedélyével, és a forrás megjelölésével lehetséges.

Minden jog fenntartva.