Vagyongazdálkodás

Vagyongazdálkodás

Ügyvédi irodánk a magánszemély megbízókon túl 

jogi személyek, így akár költségvetési szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaság, nonprofit szervezetek képviseletét is vállalja,

mely kapcsán elengedhetetlen a vonatkozó helyi és specifikus jogszabályok, jogi szabályozók ismerete valamint alkalmazása és ezek beépítése a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása során. E körben vállaljuk Ügyfeleink képviseletét mind a mindennapos ügyvitel során, mind a peres és peren kívüli egyeztetések, eljárások során.