Az öröklési szabályok változása

dr. Horpácsi Zsanett

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében más örökös hiányában az állam a szükségképpeni örökös. Ez jellemzően az örökhagyó leszármazóinak, házastársának, felmenőinek és oldalági rokonainak (jellemzően az örökhagyó testvéreinek) és végintézkedés hiányában vagy akkor fordul elő, ha az örökhagyó örökösei az örökséget a hagyatéki eljárásban vagy azt megelőzően visszautasították/arról lemondtak.

A Polgári Törvénykönyv módosítása folytán a szükségképpeni öröklés szabályai változnak és az örökhagyó belföldi ingatlan és a benne lévő ingóságok tekintetében az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat a törvényes örökös azzal, hogy a helyi önkormányzat jogosult az örökséget visszautasítani, mely esetben ezen vagyontárgyak az állam tulajdonába kerülnek és az államot az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

A módosított jogszabályi rendelkezések 2023. július 1. napjától hatályosak, így az aznapi vagy azt követő elhalálozások esetén alkalmazandóak.

Ennek megfelelően 2023. július 1-jétől a törvényes öröklés során alkalmazandó sorrend az alábbiak szerint alakul az örökhagyó rokonai között:

Amennyiben öröklés, végintézkedés vagy hagyatékot érintő kérdés kapcsán jogi segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.